فراخوان جهت فرایند انتخابات کمیته اجرایی یونیمای جهانیفراخوان جهت فرایند انتخابات کمیته اجرایی یونیمای جهانی #1

اعضای محترم یونیمای ایران

1- Ø¨Ø¯ÛŒÙ†ÙˆØ³ÛŒÙ„Ù‡ اعلامیه های یونیما برای فرایند انتخابات کمیته اجرایی یونیمای جهانی 2016-2020 ارائه می‌گردد.

2- Ù‡Ù…چنین، علاقه مندانی Ú©Ù‡ تمایل دارند به عنوان کنسولر (نمایندگان Ùˆ مشاوران صاحب رای) Ú©Ù‡ سهمیه ایران بر اساس تعداد اعضا، 4 نفر است، انتخاب گردند، اعلام آمادگی نمایند.

 

متقاضیان می­باید مدارک و فرم های تکمیل شده را تا تاریخ 1 مرداد 1394 به نشانی الکترونیکی puppetarash@yahoo.com مدیریت روابط عمومی یونیمای ایران ارسال نمایند. (زیرا یونیمای ایران متقاضیان واجد شرایط را پس از بررسی و انتخاب نهایی تا تاریخ 24 مرداد به یونیما جهانی معرفی می نماید.)

فرم و موارد مربوط به ضمیمه آمده است.


- دریافت فایل