تمدید عضویت اعضای یونیمای ایرانبه گزارش روابط عمومی یونیمای ایران، اعضای محترم یونیمای ایران که تا کنون اقدام به تمدید عضویت و دریافت برچسب سال‌های 2014 و 2015 خود ننموده‌اند، می‌توانند از شنبه 16آبان ماه تا چهارشنبه 20آبان بین ساعات 14 تا 18 با مراجعه به معاونت هنری خانه هنرمندان ایران نسبت به دریافت برچسب اقدام نمایند.

شایان ذکر است برای تمدید عضویت، پرداخت مبلغ پانزده هزار تومان (150/000 ریال) برای هرسال (دو  سال 2014 Ùˆ 2015 در مجموع سی هزارتومان) به حساب 2123253104  بانک Ù…لت Ø´Ø¹Ø¨Û€ Ø·Ø§Ù„قانی (کد 68098) و ØªØ­ÙˆÛŒÙ„ ÙÛŒØ´ Ù¾Ø±Ø¯Ø§Ø®Øª Ø¨Ø§Ù†Ú©ÛŒ Ùˆ کارت عضویت یونیمای ایران الزامی Ù…ÛŒ باشد.
در صورت نیاز به کسب اطلاعات تکمیلی با شماره تلفن 88313088-021 تماس بگیرید.

- دریافت فایل