کمک هزینه ی تحصیلی نمایش عروسکی یونیمامانند پایان هر سال، کمیسیون آموزش یونیما دوره ی درخواست کمک هزینه ی تحصیلی را آغاز می کند.

همانطور که می دانید، هدف اصلی این حمایت این است دانشجویان مدارس نمایش عروسکی بتوانند در کارگاه های مدارس یا کمپانی های خارجی دیگر شرکت کنند.

همچنین، عروسک گردانانی که از پیش در حال فعالیت هستند می توانند درخواست دهند تا مهارت های خود را ارتقا دهند.

از شما می خواهیم که این خبر را تا جایی که امکان دارد انتشار دهید و برای دریافت اطلاعات بیشتر به صفحه ی ویژه ی وبسایت اصلی بونیما رجوع کنید.

کمیسیون آموزش حرفه ای یونیما می تواند به دانشجویان رشته ی نمایش عروسکی کمک هزینه ای بدهد تا بتوانند دوره یا کارگاهی در یکی از مدارس یا طرح های نمایش عروسکی بگذرانند. 

کمک هزینه های سال 2016

کمیسیون آموزش حرفه ای با افتخار فهرست کارگاه هایی که در سال 2016 حمایت می کند را اعلام می کند. متقاضیان باید فرم های درخواست خود را تا پیش از 27 نوامبر 2015 تکمیل کرده و بفرستند و باید یکی از کارگاه ها یا دوره های زیر را انتخاب کنند:

_ آموزش ساخت عروسک بانراکو با مدیریت توماس لوندکویست در کمپین آرکتال (فرانسه)

_ سایه و نقش دوگانه اش، تکنیک ها و کارکردهای بدن-شیء در تئاتر سایه ی معاصر در تئاترو گیوکو ویتا (ایتالیا)

_ بدن غیرعادی – تئاترِ انیمیشن، کارگاهی با میگوئل ولینهو – سیا پکیود برزیل، در اسپاچو درزیدنشا آرتیستیکا وال آروودرو (برزیل) 

_ کنفرانس ملی نمایش عروسکی – تابستان 2016، در مرکز تئاتر یوجین اونیل (آمریکا)

_ کارگاه تابستانی "عروسک ها و جادو" در ال لیم – موسسه ی بین المللی نمایش عروسکی (فرانسه)

- Bunraku Puppet Building Training, conducted by Thomas Lundqvist, in the Compagnie Arketal (France)

- The Shadow and its Double - Role, techniques and functions of the body-object in the contemporary shadow theatre, in the Teatro Gioco Vita (Italy)

- The unusual body - Theatre of animation, workshop with Miguel Vellinho - Cia PeQuod (RJ) Brazil, in the Espaço de residência Artística Vale Arvoredo (Brasil)

- The National Puppetry Conference - Summer 2016, in the Eugene O'Neill Theater Center (USA)

- Summer workshop "Puppets and Magic" en el IIM - Institut International de la Marionnette (France)

 

 


- دریافت فایل