نخستین جشنواره یونیماجواننخستین جشنواره یونیماجوان #1
نخستین دوره جشنواره نمایش عروسکی یونیماجوان از 17 تا 21 خردادماه 1394 در سالن استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.
در این جشنواره یازده نمایش با تکنیک تئاتر کاغذی از دانشگاه های هنر، تهران و سوره با شعار صلح و بازیافت به نمایش در خواهند آمد.
می توانید برنامه جشنواره را از لینک زیر دریافت نمایید.


- دریافت فایل