پیام تسلیتپیام تسلیت #1
حضور توران ميرهادى ماندگار است

زنان پيشرو ايران، ضمن انكشاف خود، با اهميت دادن به نقش و نهاد كودكى در دستيابى به حقوق انسانى و فرهنگى جامعه، با جهل فراگير مبارزه كرده اند.
توران ميرهادى، طى شش دهه گذشته با صلابتى كه ويژگى زنان ايرانى است - و در آن اصالت انسان مراد است- همراه با انديشه نو، نسلى را تربيت نمود كه اكنون در اقصى نقاط كشور، با درك نقش كودكان در بناى جامعه اى آرمانى، آموزه هاى وى را تداوم مى بخشند. بايد يقين داشت جريان فكرى وى و يارانش مبتنى بر حضور و كار جمعى، اصيل ترين جريان انديشگى ايران معاصر در حوزه كودكان و نوجوانان بوده كه همواره بدون چشم داشت به حمايت دولت ها و دستورپذيرى، وجوه مردمى خود را حفظ نموده است. تأسيس دبستان فرهاد، شوراى كتاب كودك، فرهنگنامه كودكان و نوجوانان و ... از جمله دستآوردهاى اين بانوى بزرگ است.
از اين حيث وى چهره اى اسطوره اى را به نمايش مى گذارد و حضور وى ماندگار است.

مبارك يونيما

- دریافت فایل