پيام "نانسي لومان استاب" براي روز جهاني نمايش عروسكي، ٢١ مارس ٢٠١٧
در سال ١٩٢٩ تني چند از عاشقان نمايش عروسكي از ٧ كشور، اتحاديه جهاني نمايشگران عروسكي (يونيما) را به جهت ارتقا و توسعه اين هنر بنيان نهادند. اكنون، به لطف اينترنت، ما به سرعت مي توانيم با انسانهايي كه همفكر خودمان هستند، فراسوي مرزهاي ملي، مذهبي و سياسي ارتباط برقرار كنيم. نمايشها، كنفرانسها، كلاسها و كارگاه ها به صورت ضبط شده يا زنده در دسترس هستند و مقالات علمي، نشريه ها و تصاوير با لمس يك دكمه در برابر چشمانمان پديدار مي شوند. اين محبوبيت فراگير كه خارج از تصورات ماست، موقعيتهاي بي شماري را براي شكل دادن به يك ائتلاف بين المللي فراهم مي آورد تا با يك تلاش گروهي به هدف مشتركمان كه همانا درك متقابل به واسطه ي نمايش عروسكي است، نائل شويم.
نمايش عروسكي در سراسر جهان در فضاي مجازي رو به گسترش است. اكنون صدها ساعت فيلم مستند، از بسياري از نمايشهاي سنتي عروسكي بر روي اينترنت موجود است. يونسكو حدود دوازده نوع از اين نمايشهاي سنتي را به عنوان ميراث فرهنگي معنوي به دنيا معرفي كرده است و اطلاعات، تصاوير و فيلمهاي مربوط به آن ميراث بر روي وبسايتش قابل دسترسي ست. دستِ كم  يازده ميراث معنوي ديگر كه نمايشهاي عروسكي را نيز شامل مي شود بر روي پايگاه داده (Database) مركز فرهنگي آسيا-پاسيفيك قابل مشاهده است. خوشبختانه، با توجه به اين اطلاعات ثبت شده، مخاطبان به پيچيدگي اين نمايشها و همچنين عمق ريشه هاي مشترك آنها دست مي يابد. ما مي توانيم از نمايش عروسكي سنتي براي آشكار ساختن جنبه ي انسانيت مشتركمان كه در زير تفاوتهاي فرهنگي نهفته است، استفاده كنيم.
يكي از ويژگي هاي بارز هنرهاي سنتي تغيير است؛ بنابراين اين مستندات نقش مهمي ايفا مي كنند. پس از قريب به ٤٠ سال تلاشِ صدها نفر از ما عاشقان نمايش عروسكي، يونيما دائره المعارف نمايش عروسكيِ ويرايش شده را كه در سال ٢٠٠٩ چاپ شد، به سه زبان انگليسي، فرانسه و اسپانيايي بر روي وبسايتش قرار داد. اين كار، تاريخ نمايش عروسكي را در چنبره ي انگشتان ما قرار مي دهد. وسيله اي مؤثر براي موزه هاي بسياري در سراسر جهان كه مجموعه هاي عروسكي دارند و همچنين افرادي كه منحصرا خود را وقف اين هنر كرده اند. مجموعه ها و كاتالوگهاي اين موزه ها نيز به صورت آنلاين، گاه با تصاويري سه بعدي و با اهداف آموزشي در دسترس علاقه مندان قرارمي گيرد. اين ارتباطِ اينترنتي به حفاظت از تاريخ و توسعه ي آينده كمك مي كند.
صدها نمايشگر عروسكي معاصر در سراسر جهان، منتخبي از اجراهاي زنده خود را براي جذب تماشاگران و مخاطبان خود بر روي سايتهاي اينترنتي قرار مي دهند. يونيما از اجراهاي زنده، جشنواره ها، كنفرانسها و نشريات حمايت مي كند و بر روي وبسايتش براي آنها اطلاع رساني مي كند. براساس اهداف آن گروه مؤسس كوچك در سال ١٩٢٩، اكنون، اعضاي يونيما از نود كشور جهان، فارغ از تمامي تفاوتها با يكديگر همكاري مي كنند. اين توسعه ي فراگير كه محصولِ آن جهاني شدن است، وظيفه ما به عنوان نمايشگر عروسكي و به الطبع تماشاگرانمان را نيز افزايش مي دهد. بياييد روز جهاني نمايش عروسكي را به همراه يكديگر، به عنوان دوستاني كه خود را وقف اين هنر كرده ايم، جشن بگيريم و اين پيام شادماني را در فضاي مجازي كه به واقع ما را متحد ساخته است، انتشار دهيم.

"بيوگرافي نانسي لومان استاب"
نانسي استاب اهل نيواورلئانِ ايالت لوئيزيانا در آمريكاست. او به عنوان يكي از سردبيران دائره المعارف جهاني نمايش عروسكي و مشاور علمي آن با يونيما همكاري داشته است. وي تاكنون در كميته اجرايي يونيماي جهاني به عنوان معاون رياست يونيما و همچنين در كميته هاي پژوهش، نشر و ميراث همكاري داشته است و هم اكنون با كميسيون عدالت اجتماعي همكاري مي كند.
وي در سال ١٩٨٠ جشنواره جهاني نمايش عروسكي و سيزدهمين كنگره جهاني يونيما را در مركز هنرهاي اجرايي جان اف كندي واقع در واشنگتن دي سي برگزار كرد. او به عنوان مشاور در شكل گيري بنياد جيم هنسون در نيويورك نيز همكاري داشته است. و همچنين رييس انجمن نمايشگران عروسكي آمريكا (puppeteers of America) و معاون رياست يونيماي آمريكا (UNIMA-USA) بوده است.
وي مؤسس و رئيس كميته مشاوران مركز نمايش عروسكي موزه آتلانتا، جورجيا است و مقالات و نوشته هاي بسياري در زمينه نمايش عروسكي منتشر كرده است.
نانسي استاب سالها قبل، به مدت ١٠ سال مديريت و كارگرداني يك سالن كوچك نمايش عروسكي در نيواورلئان را عهده دار بوده است.

(به کوشش کمیته بین الملل یونیمای ایران، ترجمه از انگليسي: سلما محسني اردهالي)

Asia-Pacific Database: www.accu.or.jp/ich/en/arts/arts1.html

ICH/UNESCO Database: www.unesco.org/culture/ich/index.php?pg=00011

World Encyclopedia of Puppetry Art: www.unima.org- دریافت فایل