حمید رضا اردلان / رئیسحمید رضا #1
تحصیلات:
 دكترای پژوهش هنر از دانشگاه هنر
تخصص:
 نمایش، نمایش عروسکی، موسیقی، فلسفه 
مسئولیت ها: 
درگذشته: مدیر گروه موسیقی و تئاتر دانشگاه سوره، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه سوره، مدرس دانشگاه های تهران، هنر، میراث فرهنگی و آزاد، معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، رئیس فرهنگسرای هنر.
در حال حاضر: مدرس دانشگاه هنر
نمایش ها: 
ذبح اسماعیل(نویسنده و کارگردان)، شوخی(نویسنده و کارگردان)، جن گیر اثر برشت (کارگردان)، سگ مرده اثر برشت (کارگردان)، آریاداکاپور اثر وینست میلی(کارگردان)، پروانه گچی اثر مهدی لطفی(کارگردان)، سنجاقک و سنگ سیاه(نویسنده و کارگردان)، سالومه و یحیی(نویسنده و کارگردان) و ... . 


- دریافت فایل