فرناز بهزادی / نایب رئیسفرناز #1
تحصیلات:
کارشناسی نمایش -  گرایش عروسکی از دانشگاه ونسن پاریس
تخصص:
 نویسنده و کارگردان نمایش عروسکی- طراح عروسک وعروسک ساز- طراح لباس وصحنه تئاتر و سینما- مترجم ومدرس
مسئولیت ها: 
راه اندازی و مدیریت کمپانی تماشا (کمپانی نمایش عروسکی در فرانسه)
راه اندازی و مسئولیت کارناوال ویژه کودکان در کلیشی حومه پاریس سال 1366
راه اندازی و مدیریت کارگاه عروسکی در فرهنگسرای هنر (ارسباران) برای تولید و آموزش هنر نمایش عروسکی 1381-1380
بازرس علی البدل در هیئت مدیره انجمن نمایشگران عروسکی 1387-1386
بازرس در هیئت مدیره انجمن نمایشگران عروسکی خانه تئاتر- 1388-1389
نمایش ها:
مثل های عروسکی اجرا در تالار مولوی- تماشاخانه سنگلج- فرهنگسرای بهمن-فرهنگسرای ابن سینا- فرهنگسرای نور- فرهنگسرای بانو و...
ماهی بزرگ تنها اجرا درجشنواره بین المللی عروسکی و اجرای عموم در تالار فردوسی سال