پوپک عظیم پور / مدیر روابط بین المللپوپک #1
تحصیلات 
کارشناسی کارگردانی نمایش عروسکی – دانشگاه تهران – دانشکده هنرهای زیبا 1377
کارشناسی ارشد پژوهش هنر – دانشگاه آزاد اسلامی – دانشکده هنر و معماری 1380
کارشناسی ارشد کارگردانی  نمایش – دانشگاه تربیت مدرس 1384
تخصص
نمایش عروسکی، پژوهش
مسئولیت ها
مدیر بخش پژوهش هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی دانشجویی – 1383
دستیار پیتر شومان در کارگاه نمایش نان و عروسک در هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی دانشجویی -تهران - 1383
مدیر پژوهش موسسه جامع الحان شرقی از سال 1384 تاکنون (این موسسه مجموعه های متعددی از نمایش ها و موسیقی های آیینی نواحی مختلف ایران را پس از پژوهش با یاری ارگان های فرهنگی کشور به چاپ رسانده است.)
همکاری با کانون پرورش فکر کودکان و نوجوانان به عنوان پژوهشگر در برپایی دومین نمایشگاه عروسک های محلی و آیینی ایران در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان – تهران 1386
تدریس در دانشگاه تهران - پردیس هنرهای زیبا- دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی – گروه آموزشی هنرهای نمایشی – گروه عروسکی-  از 1381 تاکنون
نمایش ها
کارگردانی: آن چشمان، یادآوری یازده عمل ساده، هفت تجربه برای نمایش های آیینی و مذهبی، مجموعه نمایش های تلویزیونی و اقتباس های عروسکی: خانه برنارد آلبا، اثر: لورکا، مضرات دخانیات، اثر: چخوف، خسیس، اثر: مولیر، دشمن مردم،  اثر: ایبسن، کلفت ها، اثر: ژان ژنه، در انتظار گودو، اثر: ساموئل بکت و... برای مجموعه تلویزیونی تئاتر، درام، نمایش برای شبکه چهار سیما، سال 1374 تا 1378