اولین دوره جشنواره بین المللی نمایش عروسکی یونیماجواناولین دوره جشنواره بین المللی نمایش عروسکی یونیماجوان #1
مبارک یونیما اولین دوره جشنواره نمایش عروسکی یونیماجوان را با شیوه‌ی نمایش عروسکی کاغذی و با موضوع صلح و فرهنگ شهروندی برگزار می نماید.
مهلت ارسال آثار تا اواخر اسفندماه 1393 و زمان برگزاری جشنواره اواسط خردادماه 1394 می باشد.
علاقمندان برای آشنایی با شرایط جشنواره و شرکت در آن فراخوان جشنواره را از دو لینک زیر دریافت نمایند.