بیست و یکمین کنگره یونیما و جشنواره جهانی نمایش عروسکیبیست و یکمین کنگره یونیما و جشنواره جهانی نمایش عروسکی #1بیست و یکمین کنگره یونیما و جشنواره جهانی نمایش عروسکی #2

بیست و یکمین کنگره یونیما و جشنواره جهانی نمایش عروسکی در شهر چنگدو کشور چین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مبارک یونیما، بیست و یکمین کنگره یونیما و جشنواره جهانی نمایش عروسکی در شهر چنگدو در کشور چین، از تاریخ 9 تا 13 خرداد برگزار شد. در این کنگره که نمایندگانی از مراکز ملی یونیما از سراسر جهان شرکت داشتند، انتخابات کمیته اجرایی یونیما برگزار شد و «ددی پادامجی» به عنوان رییس، «ژاک ترودو» به عنوان دبیر کل، «آنت دبس» به عنوان نایب رییس اول و «مانوئل موران» به عنوان نایب رییس دوم برای چهار سال آینده برگزیده شدند. مبارک یونیما (یونیمای  ایران) نیز به عنوان یکی از مراکزی که از بیشترین تعداد اعضا برخوردار است در این کنگره چهار نماینده داشت. دکتر حمیدرضا اردلان رییس یونیمای ایران، سلما محسنی اردهالی مسوول روابط بین الملل، پوپک عظیم پور مسوول کمیته پژوهش و افسانه زمانی منشی و مسوول کمیته مالی نمایندگان ایران در این کنگره بودند.

در انتخابات کمیسیون های یونیما، با رأی اکثریت اعضا، کمیته ی آماتورها از میان کمیته ها حذف و دو کمیته جدید اضافه شد. نخستین کمیته، کمیته ی «توسعه ی استراتژیک» بود که از طرف حمیدرضا اردلان و یونیمای ایران پیشنهاد داده شد، و مورد حمایت قرار گرفت و با رأی اکثریت به عنوان کمیته ای جدید کار خود را آغاز کرد. ریاست این کمیته را یکی از اعضای کمیته ی اجرایی، «رونی آلبرشت» از بلژیک بر عهده گرفت و از دکترحمیدرضا اردلان و پروفسور جان بل برای عضویت در این کمیته به عنوان طراحان و تدوین گران برنامه 4 ساله یونیمای جهانی دعوت به عمل آمد. دومین کمیته، کمیته ی میراث معنوی بود که ریاست آن به یکی دیگر از اعضای کمیته اجرایی، «میگوئل آرچه» از اسپانیا واگذار شد.

حضور نمایندگان یونیمای ایران در این کنگره، حضوری مثبت و نتیجه بخش بود. و قرار است نمایندگان ایران در کیسیون های زنان، پژوهش ، آموزش و توسعه استراتژیک جزء اعضای اصلی باشند .