برگزاری کارگاه آموزش عروسک سازی در مریوانبرگزاری کارگاه آموزش عروسک سازی در مریوان #1
کارگاه آموزش عروسک سازی  با حضور بنفشه بدیعی برای اعضای مبارک یونیما در مریوان از امروز – 14 اسفند- ، برگزار می شود.

به گزارش سایت مبارک یونیما، کارگاه آموزشی «آشنایی با تکنیک های عروسک سازی»، به مدت سه روز، به همت کمیته آموزش و کمیته شهرستان های مبارک یونیما و با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مریوان و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان مریوان، برای 15 نفر از اعضای مبارک یونیما، در شهر مریوان برگزار می شود.
در این کارگاه، که به استادی بنفشه بدیعی برگزار می شود، تکنیک های ساخت عروسک با متریال های مختلف معرفی شده و هنرجویان به صورت عملی با چند شیوه آشنا می شوند.
به گفته بدیعی، قرار است طی برگزاری این کارگاه، شرکت کنندگان به چند گروه تقسیم شده و هر گروه عروسکی را با تکنیکی مستقل آموزش دیده و بسازد. بر این اساس، این شیوه آموزشی، این امکان را فراهم می کند تا در مدت سه روز برگزاری این کارگاه، همه افراد، همزمان با چند تکنیک ساخت عروسک آشنا شده و در نهایت چند عروسک با تکنیک های متفاوت ساخته و ارائه شود.

کارگاه «آشنایی با تکنیک های عروسک سازی» ، از امروز -14 اسفند-  تا 16 اسفندماه،  از ساعت 10 تا 17 هر روز، در مرکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان مریوان، واقع در مریوان، خیابان دارسیران 1 ، خیابان جنگل بانی، روبروی مدرسه پروین اعتصامی، برپاست.