کارگاه «بدن در سایه ها» برای اعضای مبارک یونیمای گلستانکارگاه «بدن در سایه ها» برای اعضای مبارک یونیمای گلستان #1
کارگاه «بدن در سایه ها»، امروز یک شنبه -  9 بهمن - ، با حضور یورگاس نانوریس، استاد نمایش از یونان، برای اعضای مبارک یونیمای استان گلستان برگزار می شود.

به گزارش سایت مبارک یونیما، یورگاس نانوریس، در این کارگاه آموزشی یک روزه در دو نوبت صبح و عصر، به تمرین و تدریس تکنیک های مونولوگ، نور و سایه به هنرجویان شرکت کننده می پردازد.
وی در این کارگاه در پی ایجاد فضایی برای بازیگر و عروسک گردان برای استفاده از سایه خود است. در این کارگاه عروسک گردان می آموزد که چگونه از سایه خود به عنوان یک ابزار در تئاتر استفاده کند و در این فرآیند، بدن و حرکت عروسک گردان است که به وی کمک می کند و قابلیت های پنهان بدن را کشف می کند. در این کارگاه با استفاده از نورهای غیرمعمول و ایجاد سایه اجراگر، بازیگر دوم که همان سایه است به سراغ اجراگر می آید.
همچنین، در این روش تئاتر منظم و کلیشه ای و وسایل و ابزار مرسوم صحنه نیاز نیست، بلکه تمام ابزار و وسایل اجرا در وجود خود بازیگر-عروسک گردان قرار دارد. این بازشناسی بدن، به بازیگر-عروسک گردان کمک می کند تا با استفاده از سایه خود بتوانند به حرکات سیال بدنی دست یابد و با خلق تصاویر مختلف از سایه خود، بازیگر دوم ( سایه) را به نزد خود فراخواند.
شایان ذکر است، یورگاس نانوریس (GEORGOS NANOURIS) هنرمند یونانی متولد 1975، بازیگر، کارگردان، و مدرس تئاتر است. از ویژگی او در عرصه اجرا این است که می تواند با حداقل امکانات نه تنها در سالن های تئاتری که حتی در مکان های غیر نمایشی مانند رستوران، پارکینگ و یا ماشین های کاروان نیز به خلق نمایش بپردازد.
گفتنی است این کارگاه
یک روزه در دو نوبت صبح و عصر در ساعت های 9 تا 12 و 14 تا 17، در سالن فرهنگ مجتمع فرهنگی هنری فخرالدین اسعد گرگانی در اداره کل فرهنگ و ارشاد استان گلستان در گرگان و در حاشیه بخش عروسکی سی امین جشنواره بین المللی تئاتر فجر برگزار می شود.

بخش عروسکی سی امین جشنواره بین المللی تئاتر فجر با همکاری مبارک یونیما، 5 تا 11 بهمن ماه سال جاری، همزمان با برگزاری فجر استانی در 6 شهر استان گلستان برگزار می شود.