هیئت مدیره مبارک یونیما با دبیر کل یونیمای جهانی دیدار کردهیئت مدیره مبارک یونیما با دبیر کل یونیمای جهانی دیدار کرد #1
هیئت مدیره مبارک یونیما صبح روز گذشته بیست و هفتم آبان ماه، با ژاک ترودو دبیر کل یونیمای جهانی دیدار کرد.
به گزارش سایت مبارک یونیما، در آغاز این نشست که در سالن انتظار هتل پارسای تهران برگزار شد، دکتر حمیدرضا اردلان، رئیس یونیمای ایران، ضمن خوشامد گویی به آقای ترودو ، گزارشی از فعالیت دو سال گذشته مبارک یونیما با محوریت توسعه نمایش عروسکی در شهرستان ها را به ایشان ارائه کرد.
در ادامه دکتر اردلان با محوریت پیشنهاد کمیته استراتژیک از سوی یونیمای ایران به یونیمای جهانی و توسعه دفاتر یونیما در کشورهای منطقه با حمایت و همکاری مبارک یونیما، به ارزیابی آن پرداخت.
ژاک ترودو نیز در ادامه در این باره اعلام کرد که این درخواست در دستور کار هیئت مدیره یونیمای جهانی قرار گرفته تا در کنگره جهانی پیش رو به بررسی آن بپردازند.
همچنین، در ادامه این نشست اعضای هیئت مدیره و مسئولین کمیته های مبارک یونیما در راستای اهداف کمیته ها و برنامه های جاری خود با ترودو به تبادل نظر پرداختند.
راه اندازی دفاتر مبارک یونیما در کشورهای همسایه با حمایت و همکاری مبارک یونیما تحت عنوان کمیته استراتژیک، راهکارهای حمایت یونیمای جهانی از دفتر یونیما در ایران، حمایت از اعضای مبارک یونیما برای شرکت در ورک شاپ های معتبر جهان، میزبانی ایران از کنگره جهانی یونیما در یکی از دوره های آتی، تبادل اساتید رشته عروسکی، اعزام گروه های نمایش عروسکی به جشنواره های جهانی، مشارکت یونیمای جهانی در جشنواره نمایش عروسکی تهران-مبارک و آسیب شناسی مدیریت یونیمای جهانی در حوزه توسعه نمایش عروسکی به منظور برقراری صلح جهانی، از جمله مسائل مورد بحث در این جلسه بود.
شایان ذکر است، در این جلسه 2 ساعته که از ساعت 9:30 تا 11:30 برگزار شد، حمیدرضا اردلان، فرناز بهزادی، پوپک عظیم پور، افسانه زمانی، پیمان شریعتی، سلما محسنی، مرضیه سرمشقی، مجید بوربور، آرش مصطفایی به همراه ژاک ترودو حضور داشتند.
همچنین از سوی یونیمای ایران، مجموعه ای از عروسک های نمایش سنتی پهلوان کچل، به ترودو هدیه شد.
گفتنی است ژاک ترودو، به منظور داوری در دوازدهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی دانشجویی و با حمایت مبارک یونیما به ایران سفر کرده بود.