افتتاح دفتر مبارک یونیما در اصفهانافتتاح دفتر مبارک یونیما در اصفهان #1افتتاح دفتر مبارک یونیما در اصفهان #2افتتاح دفتر مبارک یونیما در اصفهان #3

                                                                                       دفتر یونیمای اصفهان روز سه شنبه 14 آذر ماه 1391، با حضور «دکتر حمیدرضا اردلان» رییس مبارک یونیمای ایران افتتاح شد. 

مسوؤل دفتر این استان آقای «نیازی» با سوابق اجرایی داخلی و بین المللی در زمینۀ تئاتر کودک است. همراه با مراسم افتتاح دفتر، کارگاهی چهار ساعته نیز با حضور چهل نفر از اعضای مبارک یونیمای اصفهان، با عنوان :«چرا چرا گفتن دیوها در حضور تاریکی» توسط حمیدرضا اردلان برپاشد و در پایان کارگاه نیز اجرایی چهار ساعته تحقق یافت.