هیات مدیره جدید یونیما انتخاب شدبا برگزاری مجمع عمومی عادی، هیات مدیره جدید یونیما انتخاب شد.

به گزارش سایت مبارک یونیما، در مجمع عمومی مبارک یونیما (اتحادیه جهانی نمایشگران عروسکی، مرکز ایران) که 30 آذر در تالار استاد شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار شد؛

در ابتدای مراسم، دکتر «حمیدرضا اردلان» رئیس یونیمای ایران و «مجید بوربور» بازرس مبارک یونیما گزارشی از فعالیت‌های هیات مدیره مبارک یونیما ارائه کرد و سپس اعضاء «نصرت کریمی» را به عنوان عضو افتخاری یونیما انتخاب کردند.

سپس رای گیری برای انتخاب هیات مدیره جدید و بازرس انجام شد و «حمیدرضا اردلان» با 232 رای، «فرناز بهزادی» با 208 رای، «پوپک عظیم پور» با 194 رای، «مجید بوربور» با 154 رای، «میرآرش مصطفایی» با 145 رای، «مرضیه محبوب» با 144 رای، و «آزاده پورمختار» با 125 رای به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره جدید انتخاب شدند. همچنین «سلما محسنی اردهالی» با 117 رای و «امید نیاز» با 55 رای به عنوان اعضای علی البدل، «مریم سعادت» با 152 رای به عنوان بازرس اصلی و «فرشید بزرگ نیا» با 54 رای به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

یونیمای ایران بزرگترین مرکز ملی یونیمای جهان به لحاظ تعداد اعضا است و تنها مرکزی در جهان است که 17 دفتر استانی دارد.