کارگاه گروه کر اسکروک برگزار شدکارگاه گروه کر اسکروک برگزار شد #1
گارگاه گروه کر اسکروک برای اعضای مبارک یونیما، صبح روز گذشته 26 اردیبهشت ماه، در تالار رودکی برگزار شد.
به گزارش سایت مبارک یونیما، در این کارگاه که با عنوان «شناخت صدا و تمرین آواز» و به همت مبارک یونیما، مرکز هنرهای نمایشی و دفتر موسیقی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، اعضای مبارک یونیما به همراه گروه کر آوازی تهران، گروه کر دفتر موسیقی و گروه کر اسکروک شرکت داشتند.
پر ادوار هیلدر، رهبر گروه کر اسکروک در این کارگاه که از ساعت 10 تا 12:30 ادامه داشت، با شرکت کنندگان مواردی همچون، شكل دادن به صداي كُر، عوض كردن رنگ صداي كُر، صداهاي فرعي، جنبه هاي ريتميك مانند تمرين هاي پُلي ريتميك و تاكيد و برجسته سازي ريتم ها، تمپو، عناصر الهام بخش و ابراز آن ها، بداهه سازي درون كُر، طراحي حركت در گروه كُر را بررسی کرد.
شایان ذکر است از سوی هیلدر، دو قطعه آوازی «Kyrie eleison» و «shut – de – do»، در اختیار حاضران قرار گرفت و او تکنیک های آوازی را به واسطه این دو قطعه با شرکت کنندگان تمرین کرد.

گفتنی است این کارگاه در حاشیه هفتمین جشنواره بین المللی موسیقی نواحی که از 24 تا 28 اردیبهشت ماه سال جاری برگزار می شود، تشکیل شد.