انتخاب زنان هنرمند و برجسته نمایش عروسکی جهان 2014-2016به گزارش سایت مبارک یونیما، کمیته زنان یونیمای جهانی  همانند سالهای گذشته فراخوانی را جهت تقدیر و اهدای جایزه به زنان هنرمند و برجسته  در عرصه نمایش عروسکی منتشر کرده است و از مراکز ملی دعوت شده تا نمایندگان منتخب خود را معرفی نمایند. از تمامی نمایشگران عروسکی درخواست میشود تا پایان خردادماه منتخبین خود را  به هیئت مدیره مبارک یونیما معرفی نمایند تا انتخاب نهایی برای  معرفی کاندیداهای انجام شود. پس از اعلام کاندیداهای مراکز ملی، افراد نهایی توسط کمیته زنان یونیمای جهانی انتخاب و معرفی خواهند شد.

از دوستان درخواست می شود همراه با فرم پرشده مختصری از بیوگرافی و نمونه آثار نمایش عروسکی فرد مورد نظر را به  (mobarakunima@gmail .com) ارسال نمایند.

(زنان هنرمند میتوانند کارگردان، عروسک ساز، بازی دهنده عروسک، طراح، نمایشگر فعال ،تولید کننده و... باشند.)

پس از بررسی کارنامه کاری زنان هنرمند عروسکی در کمیته تخصصی هیئت مدیره مبارک یونیما، لیست کاندیداهای ایرانی  به کمیته زنان ارسال خواهد شد.

فراخوان یونیمای جهانی از لینک زیر قابل دریافت می باشد.