برگزاری کارگاه آشنایی با اپرای عروسکی حافظبرگزاری کارگاه آشنایی با اپرای عروسکی حافظ #1برگزاری کارگاه آشنایی با اپرای عروسکی حافظ #2برگزاری کارگاه آشنایی با اپرای عروسکی حافظ #3برگزاری کارگاه آشنایی با اپرای عروسکی حافظ #4برگزاری کارگاه آشنایی با اپرای عروسکی حافظ #5برگزاری کارگاه آشنایی با اپرای عروسکی حافظ #6برگزاری کارگاه آشنایی با اپرای عروسکی حافظ #7

مبارک یونیما با همکاری گروه نمایش عروسکی آران، کارگاه آشنایی با اپرای عروسکی حافظ را برای نمایشگران عروسکی شهرستانی عضو یونیما برگزار می کند.

به گزارش سایت مبارک یونیما، از اول تا 12 خردادماه کمیته شهرستان های مبارک یونیما با همکاری گروه نمایش عروسکی آران به سرپرستی " بهروز غریب پور " برای اعضای یونیما، کارگاه آشنایی با اپرای عروسکی حافظ را برگزار می نماید.

این کارگاه هر روز پیش از اجرای این اپرای عروسکی از ساعت 17:30 با حضور " بهروز غریب پور " در محل اجرا و کارگاه تالار فردوسی برگزار می گردد و قرار است گروه هایی از 13 استان ( گلستان ، كردستان ، مازندران ، قزوين ، آذربایجان غــربی ، خراسان رضوى ، خراسان جنوبى ، چهارمحال و بختیاری ، كرمان ، گيلان ، خراسان رضوى ، اصفهان و اردبيل ) در آن شرکت داشته باشند.

شایان ذکر است که گروه های حاضر بعداز کارگاه به تماشای اپرای عروسکی حافظ می نشینند.