مرضیه برومند دبیر جشنواره تئاتر عروسکی شدمرضیه برومند دبیر جشنواره تئاتر عروسکی شد #1

" حسین طاهری " مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درحکمی " مرضیه برومند " را به عنوان دبیر پانزدهمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران - مبارک منصوب کرد.

به گزارش سایت مبارک یونیما به نقل از اداره کل هنرهای نمایشی، در این حکم خطاب به برومند آمده است: نمایش عروسکی، رؤیاپرداز پاکی ها و صمیمیت های زندگی و با پیشینه و دیرینه گران سنگ هنرمندان شایسته توجهی درخور است. از این رو با امعان نظر به شایستگی و سوابق مستمرتان در حوزه نمایش عروسکی، شما را به عنوان دبیر پانزدهمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی منصوب می کنم.

در این حکم اضافه شده است امیدوارم با اتکا به تجربیات ارزنده تان در این حوزه در برنامه ریزی برای بهره مندی از خلاقیت های هنرمندان و بهره جویی از مشارکت اهالی نمایش عروسکی، موفق باشید و از این رهگذر شاهد برگزاری بایسته و سزاوار این رویداد هنر نمایش عروسکی باشیم.