اجراهای پنجمین روز از بخش عروسکی جشنواره تئاتر فجراجراهای پنجمین روز از بخش عروسکی جشنواره تئاتر فجر #1
بخش عروسکی سی امین جشنواره بین المللی تئاتر فجر امروز –  9 بهمن-، با 2 اجرای صحنه و یک اجرای خیابانی در شهر گرگان پیگیری می شود.

به گزارش سایت مبارک یونیما، در بخش عروسکی سی امین جشنواره بین المللی تئاتر فجر که با همکاری مبارک یونیما در استان گلستان در حال برگزاری است، عصر امروز، نمایش های «افسانه های نو»، نوشته داوود کیانیان و کارگردانی حسن دادشکر، و «خیمه شب بازی بارگاه سلیم خان» کاری از شهرزاد مبرهن و سیاوش ستاری، ساعت 17:30 و 18 در مجتمع فرهنگی هنری فخرالدین اسعد گرگانی شهر گرگان، به روی صحنه می روند.
همچنین، نمایش خیابانی «سوارکاران» به نویسندگی و کارگردانی ژان لوک پره ووست از کشور فرانسه، نمایش دیگری است که امروز ساعت 16، مقابل مجتمع فرهنگی هنری فخرالدین اسعد گرگانی شهر گرگان، اجرا خواهد شد.

بخش عروسکی سی امین جشنواره بین المللی تئاتر فجر با همکاری مبارک یونیما، 5 تا 11 بهمن ماه سال جاری، همزمان با برگزاری فجر استانی در 6 شهر استان گلستان برگزار خواهد شد.