پرداخت حق عضویت سال جدیداز اعضای محترم مبارک یونیما دعوت می شود که حق عضویت سالانه خود را به مبلغ پانزده هزار تومان، تا پایان مرداد ماه 1391 به شماره حساب 2123253104  بانک ملت، شعبه طالقانی، کد 68098 واریز نمایند و برای تحویل فیش بانکی و دریافت برچسب سال 2012 ، از یکشنبه تا چهارشنبه، 1 تا 5 بعد از ظهر به آدرس خیابان طالقانی، بین فلسطین و وصال، خیابان سرپرست جنوبی، کوچه پارس، پلاک 5، طبقه اول (شماره تماس: 66481070) مراجعه فرمایند. با تشکر ، روابط عمومی مبارک یونیما.