مجمع عمومی عادی مبارک یونیما  

مرکز اتحادیه بین المللی نمایشگران عروسکی در ایران

 با عنایت به پایان فعالیت 4 ساله هیئت مدیره مبارک یونیما و ضرورت تجمع و هم اندیشی به سبب

الف) استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس

ب) انتخاب هیئت مدیره و بازرس دوره جدید

از کلیه اعضای محترم دعوت می شود، در این مراسم حضور به هم رسانید.

یادآوری:

1- حضور بموقع و همگی همکاران جهت رسیدن به حدنصاب لازم، موجب امتنان خواهد بود.

2- در صورتی که حضور عضوی در مجمع میسر نباشد، وی می تواند حق حضور و اعمال رای از سوی خود را به نماینده تام الاختیارش واگذار نماید. هر فرد می‌تواند وکیل دو عضو دیگر باشد.

3- همراه داشتن کارت عضویت حاضرین و برگه کتبی واگذاری حق عضویت و اصل کارت عضو غایب برای نماینده وی، الزامی است.

4- پرداخت حق عضویت تا پایان سال 2013 میلادی (1392) و تأیید آن از سوی مسئول امور مالی مبارک یونیما به منزله عضویت و اجازه حق رای اعضا خواهد بود. (چنانچه اعضا رسید پرداخت حق عضویت خود را به دفتر یونیما تحویل نداده­اند، باید در روز مجمع آن را به همراه داشته باشند.)

    5- اعضایی که خواستار نامزدی در انتخابات دور جدید هیئت مدیره و بازرس هستند، می بایست فرم مربوط به کاندیداتوری که بر روی سایت مبارک یونیما - unima.ir - آمده را تکمیل و تا تاریخ  20/9/1392به نشانی الکترونیکی  mobarakunima@gmail.com  ارسال نمایند.

مکان: تهران، خیابان طالقانی، خیابان موسوی شمالی، باغ هنرمندان، خانه هنرمندان ایران، سالن  استاد ناصری

 زمان: شنبه 30/9/1392 ساعت: 15